Historie

Historie VK

Volejbalový oddíl tělovýchovné jednoty Sever Žatec byl zakládajícím oddílem a byl vždy i nejpočetnějším. Jeho prvními členy byla skupina mužů, kteří se účastnili okresního přeboru. S postavením nových hřišť se členská základna začala pomalu rozrůstat. Velký rozvoj začal náborem dívek, u nichž byl největší zájem o tento sport. Díky ročníkům kolem roku 1972 se podařilo dostat až do přeboru ČR starších žákyň. To se pochopitelně odrazilo i v propagaci a náboru dalších ročníků. Ve spolupráci se základními školami byly vytvářeny volejbalové sportovní třídy. Mezi odchovance volejbalového oddílu patří např. Pavlína Šenoldová, Tereza Morávková a Dan Kohlmann, kteří si zahráli v mládežnických reprezentacích.

Důležitá byla i propagace žateckého volejbalu v zahraničních turnajích především v Oostelbeers v Holandsku.

Významnou epizodou byla spolupráce s armádou po roce 1990, kdy pod hlavičkou VK VTJ Sever Žatec se v hale TJ hrála národní liga mužů. Z té doby získal volejbalový klub vlastní právní subjektivitu i jako součást celé TJ Sever, která je vlastníkem nemovitostí. V této době hráli za VK Sever Žatec hráči jako Jiří Popelka, nebo Luboš Zita.

Skutečnost, že žatecký volejbal má v současné době více než 100 člennou základnu (prakticky jedinou na lounském okrese), má své kořeny především v soustavném vytváření materiální základny a na ní navazující dlouhodobou práci převážně s mládeží.

Ve funkci předsedy volejbalového oddílu je nyní pan JUDr. Karel Krčmárik a místopředsedou pan Ing. Jaroslav Noska.

Historie TJ

Tělovýchovná jednota Sever Žatec byla založena 31.10. 1962. Zakládajícím oddílem byl oddíl odbíjené společně s oddílem lyžování.

Vznik názvu tělovýchovné jednoty

Členové lyžařského oddílu z řad tehdejší armády měli v Krušných horách k dispozici chatu nazvanou „Severka“. Při hledání názvu pro nově se zakládající TJ bylo místo tehdy tradičních názvů Spartak, Dynamo, Lokomotiva a podobně, rozhodnuto použít vazbu na název zmíněné chaty a nově zakládané tělovýchovné jednotě dát název SEVER.

Působiště tělovýchovné jednoty Sever

První působiště volejbalového oddílu Severu bylo na škvárovém podloží zasypaného slepého ramene řeky Ohře nad jezem v části města, kterému se říká Podměstí. Zde byly zabudovány dva sloupky a hrálo se. První hřiště zatím využívala jediná kategorie – muži v okresním přeboru.

Možnost výstavby nového působiště volejbalového oddílu Sever Žatec se naskytla po vybudování silničního obchvatu města na trase Most – Plzeň, když v prostoru mezi tímto obchvatem a řekou zůstal prostor se zbytkem skládky odpadu.

Město nemělo pro tento prostor žádné smysluplné využití, proto přivítalo návrh TJ Sever vybudovat na tomto pozemku kurty na volejbal, a převedlo pozemky do majetku TJ.

Postupně se v tomto prostoru podařilo mimo vlastní kurty postavit tak zvaný objekt letních šaten a při celkovém dokončování venkovního areálu, kdy bylo nutno vybudovat oplocení (vzhledem k blízkosti řeky), byla vybudována i krytá tribuna.

Od 60. let, kdy se začínalo budovat na bývalém popelišti, tedy vznikal poměrně rozsáhlý areál. Ke třem osvětleným volejbalovým hřištím, jednomu tenisovému hřišti a baráku, který se z původních letních šaten přestavěl na letní ubytovnu, přibyla i víceúčelová hala. Ta vznikla v 70. letech v bývalé Akci „Z“. Součástí jejího zázemí jsou šatny pro halu i venkovní kurty a v prvním patře ubytovna.

Vzhledem k rozvoji volejbalu v Žatci a zvýšení potřeby tréninkových hodin v hale, kde působila i druhá největší složka TJ – oddíl stolního tenisu, bylo zapotřebí vybudování nových prostor, díky kterým by se uvolnila kapacita hlavní haly pro volejbal. Po několik letech jednání s různými institucemi se podařilo získat dotaci 4 miliony Kč od MŠMT ČR a 2,5 milionu Kč jako kofinancování od města Žatce. Do konce roku 2006 byla herna stolního tenisu dostavěna. V roce 2014 a 2015 proběhla rekonstrukce ubytovny a byla vyměněna okna za plastová a fasáda ubytovny, šaten a administrativní budovy kompletně zateplena.

Tato akce byla zatím poslední činností k rozšíření TJ Sever Žatec, jež má v současné době hodnotu přibližně 20 milionů Kč.

best wordpress themes - wordpress themes 2012 - wordpress travel themes