Pravidla

Žlutý minivolejbal

1. Hrací plocha, rozměry, síť a míč

 • 1.1 Hrací plochu tvoří čtvercové hřiště.
 • 1.2 Rozměry hřiště jsou 4,5 m × 4,5 m.
 • 1.3 Síť je vysoká 1,95 m.
 • 1.4 Hraje se odlehčeným volejbalovým míčem o velikosti „4“, váha 180 – 200 gramů, obvod 600 – 610 mm (např: Gala Pro-Line Mini – BV 4051 S).

2. Složení, sestava a vedení družstva, kategorie, výstroj

 • 2.1 Družstvo se skládá z maximálně tří hráčů.
 • 2.2 Sestavu družstva tvoří dva hráči na hřišti a jeden náhradník.
 • 2.3 Družstvo po organizační stránce vede vedoucí družstva, který je starší 18 let (trenér, rodič, doprovod apod.).
 • 2.4 Chlapci a dívky hrají ve společné kategorii.
 • 2.5 Výstroj hráče se skládá z trička, trenýrek a sportovní obuvi. V oficiálních turnajích „Minivolejbalu v barvách“ hrají všichni hráči v metodických tričkách barevného minivolejbalu barvy žluté.

3. Uspořádání hry

 • 3.1 Zisk bodu
  • 3.1.1 Družstvo získá bod, když umístí přes síť míč do pole soupeře.
  • 3.1.2 Družstvo získá bod, když se soupeř dopustí chyby.
 • 3.2 Podání
  • 3.2.1 Podává to družstvo, které vyhrálo předcházející rozehru.
  • 3.2.2 Hráči se na podání pravidelně střídají.
  • 3.2.3 Hráč může podávat pouze dvakrát za sebou. Další podání musí provést spoluhráč.
  • 3.2.4 Podání je provedeno vhozením nebo odbitím míče přes síť jakýmkoliv způsobem v postavení za koncovou čarou.
 • 3.3 Hraní a doteky s míčem v průběhu rozehry
  • 3.3.1 První dotek je uskutečněn, když je míč chycen a po úpravě postoje nahrán hodem obouruč (spodem nebo vrchem) ke spoluhráči bez delší časové prodlevy.
  • 3.3.2 Druhý dotek je uskutečněn, když je míč chycen a přehozen jakýmkoliv způsobem přes síť (upřednostněn je přehoz jednoruč vrchem).
  • 3.3.3 Tento sled doteků je vyžadován. Jiný sled doteků je chybou (např.: okamžité přehození).
  • 3.3.4 Je zakázáno s míčem chodit (běhat). Jeden krok s charakterem výkroku, respektive výskok je povolen.
  • 3.3.5 Dotek sítě není chybou.

4. Střídání a přerušení hry

 • 4.1 Střídání se provádí hokejovým způsobem, náhradník za hráče. Hráč může být vystřídán, pokud odehrál alespoň dvě rozehry.
 • 4.2 Při hře nejsou povoleny oddechové časy.

5. Organizace utkání

 • 5.1 Utkání se hraje na čas. Časový úsek je 10 minut.
 • 5.2 Přestávka mezi utkáními je 3 – 5 minut.
 • 5.3 Utkání rozhodují samy děti

 

Oranžový minivolejbal

1. Hrací plocha, rozměry, síť a míč

 • 1.1 Hrací plochu tvoří čtvercové hřiště.
 • 1.2 Rozměry hřiště jsou 4,5 m × 4,5 m.
 • 1.3 Síť je vysoká 1,95 m.
 • 1.4 Hraje se odlehčeným volejbalovým míčem o velikosti „5“, váha 180 – 220 gramů, obvod 650 – 670 mm (např: Gala Light – BV 5451 S).

2. Složení, sestava a vedení družstva, kategorie, výstroj

 • 2.1 Družstvo se skládá z maximálně tří hráčů.
 • 2.2 Sestavu družstva tvoří dva hráči na hřišti a jeden náhradník.
 • 2.3 Družstvo po organizační stránce vede vedoucí družstva, který je starší 18 let (trenér, rodič, doprovod apod.).
 • 2.4 Chlapci a dívky hrají ve společné kategorii.
 • 2.5 Výstroj hráče se skládá z trička, trenýrek a sportovní obuvi. V oficiálních turnajích „Minivolejbalu v barvách“ hrají všichni hráči v metodických tričkách barevného minivolejbalu barvy oranžové.

3. Uspořádání hry

 • 3.1 Zisk bodu
  • 3.1.1 Družstvo získá bod, když umístí přes síť míč do pole soupeře.
  • 3.1.2 Družstvo získá bod, když se soupeř dopustí chyby.
 • 3.2 Podání
  • 3.2.1 Podává to družstvo, které vyhrálo předcházející rozehru.
  • 3.2.2 Hráči se na podání pravidelně střídají.
  • 3.2.3 Hráč může podávat pouze dvakrát za sebou. Další podání musí provést spoluhráč.
  • 3.2.4 Podání je provedeno přehozením jednoruč vrchem nebo odbití míče obouruč vrchem v postavení za koncovou čarou.
 • 3.3 Hraní a doteky s míčem v průběhu rozehry
  • 3.3.1 První dotek je uskutečněn, když je míč chycen a po úpravě postoje nahrán po vlastním nadhozu obouruč vrchem (prsty) ke spoluhráči (hození míče je chybou).
  • 3.3.2 Druhý dotek je uskutečněn, když je míč chycen a po vlastním nadhozu hrán přes síť obouruč prsty (vrchem). Míč může být po nahrávce spoluhráčem hrán přímo přes síť obouruč vrchem (prsty).
  • 3.3.3 Tento sled doteků je vyžadován. Jiný sled doteků je chybou (např.: okamžité přehrání).
  • 3.3.4 Je zakázáno s míčem chodit (běhat). Jeden krok s charakterem výkroku, respektive výskok je povolen.
  • 3.3.5 Dotek sítě není chybou.

4. Střídání a přerušení hry

 • 4.1 Střídání se provádí hokejovým způsobem, náhradník za hráče. Hráč může být vystřídán pokud, odehrál alespoň dvě rozehry.
 • 4.2 Při hře nejsou povoleny oddechové časy.

5. Organizace utkání

 • 5.1 Utkání se hraje na čas. Časový úsek je 10 minut.
 • 5.2 Přestávka mezi utkáními je 3 – 5 minut.
 • 5.3 Utkání rozhodují samy děti

Oficiální pravidla

best wordpress themes - wordpress themes 2012 - wordpress travel themes